อารยะ พี่เจี๊ยบ มากไม้
CURRENT TR : 969
Played [31]
Won [5]
Highest [1003]
RECENT GAMES
>
Datetime Faction Score Rank TR duration type
2018-03-03 23:00:00 149 1 [21] 969 2H 0M Ranked
2018-02-17 22:30:00 126 3 [1] 948 2H 0M Ranked
2018-01-17 17:30:00 96 5 [-13] 947 1H 30M Ranked
2017-12-24 16:00:00 105 5 [-14] 960 2H 0M Ranked
2017-12-13 22:50:00 98 5 [-11] 974 2H 10M Ranked
2017-12-11 21:00:00 138 4 [-8] 985 2H 0M Ranked
2017-11-24 19:30:00 120 5 [-10] 993 2H 0M Ranked
2017-10-21 00:00:00 138 3 [1] 1003 2H 0M Ranked
2017-10-20 21:00:00 131 3 [1] 1002 2H 30M Ranked
2017-09-23 21:45:00 126 3 [1] 1001 2H 3M Ranked