อัษฎา เจริญโชติทรัพย์
CURRENT TR : 940
Played [5]
Won [0]
Highest [1000]
RECENT GAMES
>
Datetime Faction Score Rank TR duration type
2018-05-19 21:00:00 95 5 [-14] 940 2H 0M Ranked
2018-05-18 23:30:00 81 5 [-11] 954 2H 0M Ranked
2018-05-04 21:00:00 100 4 [-9] 965 2H 15M Ranked
2018-04-30 18:00:00 112 5 [-15] 974 2H 30M Ranked
2018-04-27 20:30:00 100 5 [-11] 989 2H 0M Ranked