นฤเดช ขวัญเจริญวงศ์
CURRENT TR : 951
Played [4]
Won [0]
Highest [1000]
RECENT GAMES
>
Datetime Faction Score Rank TR duration type
2017-11-27 20:00:00 84 5 [-15] 951 2H 0M Ranked
2017-11-19 23:30:00 95 4 [-8] 966 2H 30M Ranked
2017-10-29 01:33:00 81 5 [-12] 974 2H 57M Ranked
2017-10-23 23:30:00 119 5 [-14] 986 2H 30M Ranked