นายสกุล ศุภมาร์คภักดี
CURRENT TR : 870
Played [47]
Won [4]
Highest [1000]
RECENT GAMES
>
Datetime Faction Score Rank TR duration type
2018-03-30 23:00:00 110 5 [-7] 870 2H 0M Ranked
2018-02-18 03:25:00 121 5 [-10] 877 2H 17M Ranked
2018-02-18 01:20:00 110 4 [-8] 887 2H 5M Ranked
2018-02-03 01:45:00 111 5 [-9] 895 2H 12M Ranked
2018-02-02 23:00:00 120 5 [-10] 904 2H 0M Ranked
2018-01-21 02:00:00 122 5 [-7] 914 2H 8M Ranked
2018-01-20 03:05:00 95 5 [-12] 921 2H 10M Ranked
2018-01-20 00:00:00 138 3 [1] 933 2H 10M Ranked
2018-01-14 01:20:00 109 5 [-11] 932 2H 40M Ranked
2018-01-13 01:50:00 137 3 [1] 943 2H 0M Ranked